欢迎访问BINZZ励志网,分享好故事、传递正能量!励志网手机访问 | 网站地图 | TAG标签 | RSS订阅
您的位置:首页 > 广东快乐十分助手app >

老子的名言

老子的名言

添加时间:2014-06-13 16:22 编辑:冷蝴蝶
1、企者不立;跨者不行;自见者不明;自是者不彰;自伐者无功;自矜者不长。其在道也,曰:馀食赘形。物或恶之,故有道者不处。 2、塞其兑,闭其门,终身不勤。开其兑,济其事,终身不救。 3、静胜躁,寒胜热。清静为天下正。――老子名句 4、绝圣弃智,民利

本文地址:http://www.084643.cn/yulu2/1852.html
文章摘要:老子的名言,纹眉潮吹空间通信,困惑段祺瑞夜餐。

 1、企者不立;跨者不行;自见者不明;自是者不彰;自伐者无功;自矜者不长。其在道也,曰:馀食赘形。物或恶之,故有道者不处。

 2、塞其兑,闭其门,终身不勤。开其兑,济其事,终身不救。

 3、静胜躁,寒胜热。清静为天下正。――老子名句

 4、绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者以为文,不足。故令有所属:见素抱朴,少思寡欲,绝学无忧。

 5、天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。天地之间,其犹橐龠乎?虚而不屈,动而愈出。多言数穷,不如守中。

 6、和大怨,必有馀怨;报怨以德,安能够为善?是以圣人执左契,而不责于人。有德司契,无德司彻。天道无亲,常与善人。

 7、执大象,天下往。往而不害,安平泰。

 8、勇於敢则杀。勇於不敢则活。此两者或利或害。天之所恶孰知其故。天之道不争而善胜。不言而善应。不召而自来。??然而善谋。天网恢恢疏而不失。――老子语录

 9、何谓宠辱若惊?宠为下,得之若惊,失之若惊,是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身?吾因此有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患?――老子名句

 10、曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则多,多则惑。

 11、勇于敢则杀,勇于不敢则活。此两者,或利或害。天之所恶,孰知其故?

 12、道者万物之奥。善人之宝,不善人之所保。美言能够市尊。美行能够加人。人之不善,何弃之有。故立天子置三公,虽有拱璧以先驷马,不如坐进此道。古之因此贵此道者何。不曰∶求以得,有罪以免邪?故为天下贵。

 13、和大怨,必有馀怨;报怨以德,安能够为善?――老子名句

 14、无为而无不为。取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。

 15、民不畏死,奈何以死惧之。若使民常畏死,而为奇者,吾得执而杀之,孰敢。常有司杀者杀。夫代司杀者杀,是谓代大匠斫。夫代大匠斫者,希有不伤其手矣

 16、善为士者不武。善战者不怒。善胜敌者不与。善用人者为之下。是谓不争之德。是谓用人之力。是谓配天之极。

 17、和大怨,必有馀怨;报怨以德,安能够为善?

 18、不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

 19、宠辱若惊,贵大患若身。

 20、知足常足,终身不辱;知止常止,终身不耻。

 21、用兵有言,吾不敢为主而为客。不敢进寸而退尺。是谓行无行。攘无臂。扔无敌。执无兵。祸莫大於轻敌。轻敌几丧吾宝。故抗兵相加哀者胜矣。

 22、无狎其所居,无厌其所生。夫唯不厌,是以不厌。是以圣人自知不自见;自爱不自贵。故去彼取此。

 23、其政闷闷,其民淳淳;其政察察,其民缺缺。是以圣人方而不割,廉而不刿,直而不肆,光而不耀。

 24、将欲歙之,必故张之;将欲弱之,必故强之;将欲废之,必故兴之;将欲取之,必故与之。是谓微明。

 25、人法地,地法天,天法道,道法自然。

 26、知者不言,言者不知。

 27、圣人常无心,以百姓心为心。

 28、是以天下乐推而不厌。以其不争,故天下莫能与之争。――老子语录

 29、天网恢恢,疏而不失。

 30、天长地久。天地因此能长且久者,以其不自生,故能长生。是以圣人后其身而身先;外其身而身存。非以其无私邪?故能成其私。

 31、信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。

 32、大国者下流,天下之交。天下之牝。牝常以静胜牡。以静为下。故大国以下小国,则取小国。小国以下大国,则取大国。故或下以取,或下而取。大国但是欲兼畜人。小国但是欲入事人。夫两者各得所欲,大者宜为下。

 33、做人的道理:心思要细,志气要大,心智要圆,行动要方,才能要多,事情要少!

 34、图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易,天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

 35、凡人之道,心欲小,志欲大,智欲圆,行欲方,能欲多,事欲少。所谓心小者,虑患未生,戒祸慎微,不敢纵其欲也;志大者,兼包万国一齐殊俗,是非辐辏中为之毂也;智圆者,终始无端,方流四远,渊泉而不竭也;行方者,立直而不挠,素自而不污,穷不易操,达不肆志也;能多者,文武备具,动静中仪,举措废置,曲得其直也;事少者,采要以拥众,抵约以治广,处静以持躁也。故,心小者禁于微也,志大者无不怀也,智圆者无不知也,行方者有不为也,能多者无不治也,事少者约所持也。故,圣人之于善也,无小而不行;其子过也,无微而不改。行不用巫觋而鬼神不敢先,可谓至贵矣。然而战战栗栗日慎一日,是以无为而一之诚也。愚人之智固已少矣,而所为之事又多,故动必穷。故,以正教化,其势易而必成;以邪教化,其势难而必败。舍其易而必成,从事于难而必败,愚惑之所致。”

 36、天之道其犹张弓与。高者抑之,下者举之。有馀者损之,不足者补之。天之道,损有馀而补不足。人之道,则不然,损不足以奉有馀。孰能有馀以奉天下,唯有道者。是以圣人为而不恃,功成而不处。其不欲见贤邪

 37、大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣。

 38、天下有始,以为天下母。既得其母,以知其子,复守其母,没身不殆。

 39、道可道,广东快乐十分助手app:十分道。名可名,十分名。无名,天地之始;有名万物之母;故恒无欲,以观其妙;恒有欲,以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。

 40、太上,下知有之。其次,亲而誉之。其次,畏之。其次,侮之。信不足焉,有不信焉。悠兮其贵言,功成事遂,百姓皆谓∶我自然。

 41、为无为,事无事,味无味。

 42、民之饥,以其上食税之多,是以饥。民之难治,以其上之有为,是以难治。民之轻死,以其上求生之厚,是以轻死。夫唯无以生为者,是贤于贵生。

 43、人之生也柔弱,其死也坚强。草木之生也柔脆,其死也枯槁。故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵强则灭,木强则折。强大处下,柔弱处上。

 44、天下万物生于有,有生于无。

 45、有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。恒也。

 46、天下皆谓我道大,似不肖。夫唯大,故似不肖。若肖,久矣其细也夫!

 47、知足者富。

 48、宠辱若惊,贵大患若身。何谓宠辱若惊?宠为下。得之若惊失之若惊是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身?吾因此有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患。故贵以身为天下,若可寄天下。爱以身为天下,若可托天下。――老子名言

 49、知足不辱,知止不殆。

 50、治人事天,莫若啬。

 51、静胜躁,寒胜热。清静为天下正。

 52、道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。

 53、人之所畏,不可不畏。

 54、天下之至柔,驰骋天下之至坚。无有入无间,吾是以知无为之有益。

 55、慎终如始,则无败事。

 56、载营魄抱一,能无离乎?专气致柔,能如婴儿乎?涤除玄览,能无疵乎?爱国治民,能无为乎?天门开阖,能为雌乎?明白四达,能无知乎。

 57、以道佐人主者,不以兵强天下。其事好还。师之所处荆棘生焉。军之后必有凶年。善有果而已,不敢以取强。果而勿矜。果而勿伐。果而勿骄。果而不得已。果而勿强。物壮则老,是谓不道,不道早已。――老子名句

 58、民不畏威,则大威至。

 59、祸莫大于轻敌,轻敌几丧吾宝。故抗兵相若,哀者胜矣。

 60、大道废有仁义;慧智出有大伪;六亲不和有孝慈;国家昏乱有忠臣。――老子名言

 61、人之生也柔弱,其死也坚强。草木之生也柔脆,其死也枯槁。故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵强则灭,木强则折。强大处下,柔弱处上。

 62、知者不言。言者不知。挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,是谓玄同。故不可得而亲。不可得而疏。不可得而利。不可得而害。不可得而贵。不可得而贱。故为天下贵。――老子语录

 63、道常无名。朴虽小天下莫能臣也。侯王若能守之,万物将自宾。天地相合以降甘露,民莫之令而自均。始制有名,名亦既有,夫亦将知止,知止能够不殆。譬道之在天下,犹川谷之於江海。

 64、天之道,其犹张弓欤?高者抑之,下者举之;有馀者损之,不足者补之。

 65、不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

 66、人之所恶,唯孤寡不谷,而王公以为称。

 67、天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。

 68、上德无为而无以为;下德无为而有以为。上仁为之而无以为;上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。

 69、江海之因此能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。

 70、我有三宝,持而保之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。

 71、使有什伯之器而不用;使民重死而不远徙。

 72、昔之得一者:天得一以清;地得一以宁;神得一以灵;谷得一以生;侯得一以为天下正。

 73、昔之得一者。天得一以清。地得一以宁。神得一以灵。谷得一以盈。万物得一以生。侯王得一以为天下贞。其致之。天无以清将恐裂。地无以宁将恐废。神无以灵将恐歇。谷无以盈将恐竭。万物无以生将恐灭。侯王无以贞将恐蹶。故贵以贱为本,高以下为基。是以侯王自称孤寡不谷。此非以贱为本邪?非乎。至誉无誉。不欲如玉珞珞如石

 74、不出户,知天下;不窥牖,见天道。其出弥远,其知弥少。是以圣人不行而知,不见而明,不为而成。

 75、出生入死。生之徒,十有三。死之徒,十有三。人之生,动之於死地,亦十有三。夫何故?以其生生之厚。盖闻善摄生者,陆行不遇凶虎,入军不被甲兵。凶无所投其角。虎无所用其爪。兵无所容其刃。夫何故?以其无死地。――老子名句

 76、夫礼者,忠信之薄,而乱之首。

 77、江海之因此能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。是以圣人欲上民,必以言下之。欲先民,必以身后之。是以圣人处上而民不重,处前而民不害。是以天下乐推而不厌。以其不争,故天下莫能与之争。――老子名言

 78、居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。

 79、是以圣人不行而知,不见而明,不为而成。

 80、柔弱胜刚强。鱼不可脱于渊,国之利器不能够示人。

 81、执大象天下往。往而不害安平太。乐与饵,过客止。道之出口淡乎其无味。视之不足见。听之不足闻。用之不足既。

 82、上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。故建言有之:明道若昧;进道若退;夷道若□;上德若谷;广德若不足;建德若偷;质真若渝;大白若辱;大方无隅;大器晚成;大音希声;大象无形;道隐无名。夫唯道,善贷且成。。――老子名句

 83、上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。故建言有之:明道若昧;进道若退;夷道若□;上德若谷;广德若不足;建德若偷;质真若渝;大白若辱;大方无隅;大器晚成;大音希声;大象无形;道隐无名。

 84、太上,不知有之。功成事遂,百姓皆谓,我自然。――老子名言

 85、故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。

 86、希言自然。故飘风不终朝,骤雨不终日。

 87、天地相合,以降甘露,民莫之令而自均。――老子名句

 88、以正治国,以奇用兵,以无事取天下。吾何以知其然哉?以此。天下多忌讳而民弥贫。民多利器国家滋昏。人多伎巧奇物泫起。法令滋彰盗贼多有。故圣人云我无为而民自化。我好静而民自正。我无事而民自富。我无欲而民自朴。

 89、合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

 90、物壮则老,是谓不道,不道早已。

 91、故贵以身为天下,若可寄天下;爱以身为天下,若可托天下。

 92、天之道,利而不害;圣人之道,为而不争。

 93、吉事尚左,凶事尚右。偏将军居左,上将军居右,言以丧礼处之。杀人之众,以悲哀泣之,战胜以丧礼处之。

 94、鱼不可脱于渊,国之利器不能够示人。

 95、故道生之,德畜之;长之育之;成之熟之;养之覆之。生而不有,为而不恃,长而不宰。是谓玄德。

 96、道常无为而无不为。侯王若能守之,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。镇之以无名之朴,夫将不欲。不欲以静,天下将自正。――老子名句

 97、人之所教,我亦教之。强梁者不得其死,吾将以为教父。

 98、道冲,而用之或不盈。渊兮,似万物之宗;湛兮,似或存。吾不知谁之子,象帝之先。

 99、小国寡民。使有什伯之器而不用;使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之,虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。――老子名句

 100、治大国若烹小鲜。以道莅天下,其迨ㄞ哄非其鬼不神,其神不伤人。非其神不伤人,圣人亦不伤人。夫两不相伤,故德交归焉。――老子语录

 101、善行无辙迹,善言无瑕谪;善数不用筹策;善闭无关楗而不可开,善结无绳约而不可解。――老子语录

 102、夫唯不争,故天下莫能与之争。古之所谓「曲则全」者,岂虚言哉!诚全而归之。

 103、出生入死。生之徒,十有三;死之徒,十有三;人之生,动之于死地,亦十有三。

 104、上德不德是以有德。下德不失德是以无德。上德无为而无以为。下德无为而有以为。上仁为之而无以为。上义为之而有以为。上礼为之而莫之以应,则攘臂而扔之。故失道而后德。失德而后仁。失仁而后义。失义而后礼。夫礼者忠信之薄而乱之首。前识者,道之华而愚之始。是以大丈夫,处其厚不居其薄。处其实,不居其华。故去彼取此。

 105、合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

 106、譬道之在天下,犹川谷之于江海。

 107、是以圣人后其身而身先,外其身而身存。――老子名句

 108、信言不美,美言不信。

 109、大邦者下流,天下之牝,天下之交也。牝常以静胜牡,以静为下。故大邦以下小邦,则取小邦;小邦以下大邦,则取大邦。故或下以取,或下而取。大邦但是欲兼畜人,小邦但是欲入事人。夫两者各得所欲,大者宜为下。

 110、千里之行,始于足下。

 111、下皆谓我道大似不肖。夫唯大故似不肖。若肖,久矣!其细也夫。我有三宝持而保之∶一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。慈故能勇,俭故能广,不敢为天下先故能成器长。今舍慈且勇,舍俭且广,舍后且先,死矣!夫慈以战则胜,以守则固。天将救之以慈卫之。

 112、名与身孰亲。身与货孰多。得与亡孰病。是故甚爱必大费。多藏必厚亡。知足不辱。知止不殆。能够长久。

 113、古之善为道者,非以明民,将以愚之。

 114、治大国,若烹小鲜。

 115、天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。

 116、上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。上德无为而无以为;下德无为而有以为。上仁为之而无以为;上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。

 117、信言不美。美言不信。善者不辩。辩者不善。知者不博。博者不知。圣人不积。既以为人己愈有。既以与人己愈多。天之道利而不害。圣人之道为而不争。

 118、图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易,天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

 119、天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。恒也。是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而不居。夫唯弗居,是以不去。

 120、道生一,生命二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。

 121、是以君子终日行不离辎重。虽有荣观,燕处超然。奈何万乘之主,而以身轻天下?轻则失根,躁则失君。

 122、唯之与阿,相去几何?美之与恶,相去若何?人之所畏,不可不畏。

 123、善为士者,不武;善战者,不怒;善胜敌者,不与;善用人者,为之下。是谓不争之德,是谓用人之力,是谓配天古之极。

 124、夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

 125、知者不言,言者不知。

 126、言有宗,事有君。夫唯无知,是以不我知。

 127、重为轻根,静为躁君。轻则失根,躁则失君。

 128、不出户知天下。不窥牖见天道。其出弥远,其知弥少。是以圣人不行而知。不见而明。不为而成。

 129、强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。

 130、民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事

 131、始制有名,名亦既有,夫亦将知止,知止能够不殆。

 132、豫呵其若冬涉水。

 133、上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。

 134、太上,不知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之。信不足焉,有不信焉。

 135、道常无名朴。虽小,天下莫能臣。侯王若能守之,万物将自宾。

 136、古之善为道者,非以明民,将以愚之。民之难治,以其智多。故以智治国,国之贼;不以智治国,国之福。

 137、三十辐,共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

 138、民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

 139、夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,静曰复命。复命曰常,知常曰明。不知常,妄作凶。――老子名句

 140、子曰:无极生太极,太极生两仪,两仪生四相,四相生八卦;生生死死,死死生生,恒古多变,谁生吾哉!

 141、将欲取之,必先之。

 142、大成若缺,其用不弊。

 143、道生一,生命二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。

 144、民之饥,以其上食税之多,是以饥。民之难治,以其上之有为,是以难治。民之轻死,以其上求生之厚,是以轻死。夫唯无以生为者,是贤于贵生。――老子名句

 145、有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,能够为天地母。吾不知其名,强字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。

 146、希言自然。故飘风不终朝,骤雨不终日。孰为此者?天地。天地尚不能久,而况於人乎?故从事於道者,同於道。德者同於德。失者同於失。同於道者道亦乐得之;同於德者德亦乐得之;同於失者失於乐得之信不足焉有不信焉。

 147、受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王。

 148、为学日益,为道日损。损之又损,以至于无为。

 149、乐与饵,过客止。道之出口,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不足既。

 150、天下有道,却走马以粪。天下无道,戎马生于郊。

 151、天网恢恢,疏而不失。

 152、天下有道,却走马以粪。天下无道,戎马生於郊。祸莫大於不知足。咎莫大於欲得。故知足之足常足矣。

 153、祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。孰知其极?其无正也。正复为奇,善复为妖。人之迷,其日固久。

 154、反者道之动;弱者道之用。天下万物生于有,有生于无。

 155、祸莫大于不知足;咎莫大于欲得。故知足之足,常足矣。

 156、天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善矣。

 157、天下有道,却走马以粪。天下无道,戎马生于郊。

 158、小国寡民。

 159、夫礼者,忠信之薄,而乱之首。――老子名句

 160、是以圣人抱一为天下式。不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。

 161、出生入死。生之徒,十有三;死之徒,十有三;人之生,动之于死地,亦十有三。

 162、天之道,利而不害;圣人之道,为而不争

 163、希言自然。故飘风不终朝,骤雨不终日。孰为此者?天地。天地尚不能久,而况于人乎?故从事于道者,同于道;德者,同于德;失者,同于失。同于道者,道亦乐得之;同于德者,德亦乐得之;同于失者,失亦乐得之。信不足焉,有不信焉。――老子名言

 164、祸莫大于不知足;咎莫大于欲得。故知足之足,常足矣。

 165、修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃馀;修之于乡,其德乃长;修之于邦,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。故以身观身,以家观家,以乡观乡,以邦观邦,以天下观天下。吾何以知天下然哉?以此。

 166、众人皆有馀,而我独若遗。我愚人之心也哉!

 167、祸莫大于轻敌,轻敌几丧吾宝。故抗兵相若,哀者胜矣。

 168、俗人昭昭,我独昏昏。俗人察察,我独闷闷。

 169、上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。

 170、天下之至柔,驰骋天下之至坚。无有入无间,吾是以知无为之有益。不言之教,无为之益天下希及之。――老子语录

 171、圣人无常心,以百姓心为心

 172、夫兵者,不祥之器,物或恶之,故有道者不处。

 173、俗人昭昭,我独昏昏。俗人察察,我独闷闷。

 174、视之不见,名曰夷;听之不闻,名曰希;搏之不得,名曰微。此三者不可致诘,故混而为一。其上不□,其下不昧。绳绳兮不可名,复归于物。是谓无状之状,无物之象,是谓惚恍。迎之不见其首,随之不见其后。

 175、吾言甚易知甚易行。天下莫能知莫能行。言有宗事有君。夫唯无知,是以我不知。知我者希,则我者贵。是以圣被褐怀玉。

 176、我有三宝,持而保之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。慈故能勇;俭故能广;不敢为天下先,故能成器长。

 177、故物或损之而益,或益之而损。

 178、夫兵者,不祥之器,物或恶之,故有道者不处。

 179、人之生也柔弱,其死也坚强。草木之生也柔脆,其死也枯槁。

 180、善行无辙迹。善言无瑕谪。善数不用筹策。善闭无关楗而不可开。善结无绳约而不可解。是以圣人常善救人,故无弃人。常善救物,故无弃物。是谓袭明。故善人者不善人之师。不善人者善人之资。不贵其师不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。

 181、善人之宝,不善人之所保。

 182、道可道,十分道。名可名,十分名。无名天地之始;有名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。

 183、民不畏死,奈何以死惧之?若使民常畏死,而为奇者,吾得执而杀之,孰敢?

 184、将欲取天下而为之,吾见其不得已。天下神器,不可为也,不可执也。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。夫物或行或随;或嘘或吹;或强或羸;或载或隳。是以圣人去甚,去奢,去泰。

 185、太上,不知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之。信不足焉,有不信焉。

 186、为学日益,为道日损。损之又损,以至于无为。

 187、天道无亲,常与善人。

 188、民不畏死,奈何以死惧之。

 189、三十幅共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

 190、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。以其终不自为大,故能成其大。

 191、故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。

 192、天长地久。天地因此能长且久者,以其不自生,故能长生。是以圣人后其身而身先;外其身而身存。非以其无私邪?故能成其私。

 193、天网恢恢,疏而不漏。――老子语录

 194、胜人者有力,自胜者强。

 195、君子居则贵左,用兵则贵右。兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。胜而不美,而美之者,是乐杀人。夫乐杀人者,则不可得志于天下矣。

 196、以道佐人主者,不以兵强天下。其事好远。师之所处,荆棘生焉。大军之后,必有凶年。

 197、视之不见名曰夷。听之不闻名曰希。抟之不得名曰微。此三者不可致诘,故混而为一。其上不??,其下不昧,绳绳不可名,复归於无物。是谓无状之状,无物之象,是谓惚恍。迎之不见其首,随之不见其后。执古之道以御今之有。能知古始,是谓道纪。

 198、以正治国,以奇用兵,以无事取天下。吾何以知其然哉?以此:天下多忌讳,而民弥贫;人多利器,国家滋昏;人多伎巧,奇物滋起;法令滋彰,盗贼多有。故圣人云:“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。”

 199、知人者智,自知者明。

 200、人之所恶,唯孤寡不谷,而王公以为称。

 201、道常无为,而无不为。侯王若能守之,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。无名之朴,夫亦将无欲。不欲以静,天下将自定――老子名句

 202、悠兮其贵言。功成事遂,百姓皆谓:「我自然」。

 203、大道泛兮,其可左右。万物恃之以生而不辞,功成而不有。衣养万物而不为主,可名于小;万物归焉而不为主,可名为大。以其终不自为大,故能成其大。――老子语录

 204、天之道,其犹张弓欤?高者抑之,下者举之;有馀者损之,不足者补之。天之道,损有馀而补不足。人之道,则不然,损不足以奉有馀。孰能有馀以奉天下,唯有道者。是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤。

 205、慈故能勇;俭故能广;不敢为天下先,故能成器长。今舍慈且勇;舍俭且广;舍后且先;死矣!夫慈以战则胜,以守则固。天将救之,以慈卫之。

 206、企者不立;跨者不行;自见者不明;自是者不彰;自伐者无功;自矜者不长。

 207、五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨。是以圣人为腹不为目,故去彼取此。

 208、民不畏死,奈何以死惧之?若使民常畏死,而为奇者,吾得执而杀之,孰敢?

 209、上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

 210、挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,是谓“玄同”。故不可得而亲,不可得而疏;不可得而利,不可得而害;不可得而贵,不可得而贱。故为天下贵。

 211、名与身孰亲?身与货孰多?得与亡孰病?甚爱必大费;多藏必厚亡。故知足不辱,知止不殆,能够长久。――老子名言

 212、有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,能够为天地母。吾不知其名,强字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

 213、载营魄抱一,能无离乎?专气致柔,能如婴儿乎?涤除玄鉴,能如疵乎?爱国治民,能无为乎?天门开阖,能为雌乎?明白四达,能无知乎?

 214、大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。

 215、甚爱必大费;多藏必厚亡。故知足不辱,知止不殆,能够长久。

 216、荒兮,其未央哉!众人熙熙,如享太牢,如春登台。――老子名句

 217、吉事尚左,凶事尚右。偏将军居左,上将军居右,言以丧礼处之。杀人之众,以悲哀泣之,战胜以丧礼处之。

 218、名与身孰亲?身与货孰多?得与亡孰病?

 219、谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地根。绵绵若存,用之不勤。

 220、治人事天莫若啬。夫唯啬是谓早服。早服谓之重积德。重积德则无不克。无不克则莫知其极。莫知其极能够有国。有国之母能够长久。是谓深根固柢,长生久视之道。

 221、其致之也,谓天无以清,将恐裂;地无以宁,将恐废;神无以灵,将恐歇;谷无以盈,将恐竭;万物无以生,将恐灭;侯王无以正,将恐蹶。

 222、善为士者,不武;善战者,不怒;善胜敌者,不与;善用人者,为之下。是谓不争之德,是谓用人之力,是谓配天,古之极。――老子名言

 223、将欲歙之,必故张之;将欲弱之,必故强之;将欲废之,必故兴之;将欲取之,必故与之。是谓微明。

 224、五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨。是以圣人为腹不为目,故去彼取此。

 225、小国寡民。使有什伯之器而不用;使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之,虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。

 226、含德之厚比於赤子。毒虫不螫,猛兽不据,攫鸟不抟。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而全作,精之至也。终日号而不嗄,和之至也。知和曰常。知常曰明。益生曰祥。心使气曰强。物壮则老。谓之不道,不道早已。

 227、是以万物莫不尊道而贵德。

 228、为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德。图难於其易,为大於其细。天下难事必作於易。天下大事必作於细。是以圣人终不为大,故能成其大。夫轻诺必寡信。多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

 229、道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。故道生之,德畜之;长之育之;成之熟之;养之覆之。生而不有,为而不恃,长而不宰。是谓玄德。

 230、天下莫柔弱於水。而攻坚强者,莫之能胜。以其无以易之。弱之胜强。柔之胜刚。天下莫不知莫能行。是以圣人云,受国之垢是谓社稷主。受国不祥是为天下王。正言若反。

 231、有物混成先天地生。寂兮寥兮独立不改,周行而不殆,能够为天下母。吾不知其名,强字之曰道。强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大天大地大人亦大。域中有大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

 232、古之善为士者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容。豫兮若冬涉川;犹兮若畏四邻;俨兮其若容;涣兮若冰之将释;敦兮其若朴;旷兮其若谷;混兮其若浊;澹兮其若海;??兮若无止。孰能浊以静之徐清。孰能安以动之徐生。保此道者不欲盈。夫唯不盈故能蔽而新成。

 233、天之道,其犹张弓欤?高者抑之,下者举之;有馀者损之,不足者补之。天之道,损有馀而补不足。人之道,则不然,损不足以奉有馀。孰能有馀以奉天下,唯有道者。

 234、是以圣人处无为之事,行不言之教。――老子名句

 235、宠辱若惊,贵大患若身。

 236、孔德之容,惟道是从。

 237、有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。恒也。

 238、譬道之在天下,犹川谷之于江海。

 239、善者,吾善之;不善者,吾亦善之;德善。信者,吾信之;不信者,吾亦信之;德信。

 240、是以圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物。是谓袭明。

 241、谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地根。绵绵若存,用之不勤。

 242、故贵以贱为本,高以下为基。是以侯王自称孤寡不谷。此非以贱为本邪?非乎?故致誉无誉。是故不欲□□如玉,珞珞如石。

 243、善有果而已,不以取强。果而勿矜,果而勿伐,果而勿骄。果而不得已,果而勿强。物壮则老,是谓不道,不道早已。――老子名句

 244、将欲歙之,必固张之。将欲弱之,必固强之。将欲废之,必固兴之。将欲取之,必固与之。是谓微明。柔弱胜刚强。鱼不可脱於渊,国之利器不能够示人。

 245、天下有始,以为天下母,既得其母,以知其子,既知其子,复守其母,没身不殆。

 246、知其雄,守其雌,为天下溪。为天下溪,常德不离,复归于婴儿。知其白,守其辱,为天下谷。为天下谷,常德乃足,复归于朴。知其白,守其黑,为天下式。为天下式,常德不忒,复归于无极。朴散则为器,圣人用之,则为官长,故大智不割。

 247、我独异于人,而贵食母。

 248、持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。功遂身退,天之道也。

 249、道可道,十分道。名可名,十分名。无名天地之始;有名万物之母。

 250、致虚极守静笃。万物并作,吾以观复。夫物芸芸各复归其根。归根曰静,是谓复命;复命曰常,知常曰明。不知常,妄作凶。知常容,容乃公,公乃全,全乃天,天乃道,道乃久,没身不殆

 251、是以圣人抱一为天下式。不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。――老子名言

 252、天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。

 253、弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。――老子名言

 254、曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则多,多则惑。

 255、大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣。

 256、万物并作,吾以观复。

 257、持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。功遂身退,天之道也。――老子名言

 258、为学日益。为道日损。损之又损,以至於无为。无为而不为。取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。

 259、多言数穷,不如守中。

 260、夫何故?以其生之厚。盖闻善摄生者,路行不遇兕虎,入军不被甲兵;兕无所投其角,虎无所用其爪,兵无所容其刃。夫何故?以其无死地。――老子名言

 261、天下之至柔,驰骋天下之至坚。无有入无间,吾是以知无为之有益。

 262、知不知,尚矣;不知知,病也。圣人不病,以其病病。夫唯病病,是以不病。

 263、人之所教,我亦教之。强梁者不得其死,吾将以为教父。

 264、之善为道者,非以明民,将以愚之。民之难治,以其智多。故以智治国,国之贼。不以智治国,国之福。知此两者,亦稽式。常知稽式,是谓玄德。玄德深矣远矣!与物反矣。然后乃至大顺。

 265、上士闻道勤而行之。中士闻道若存若亡。下士闻道大笑之。不笑不足以为道。故建言有之。明道若昧。进道若退。夷道若??。上德若谷。大白若辱。广德若不足。建德若偷。质真若渝。大方无隅。大器晚成。大音希声。大象无形。道隐无名。夫唯道善贷且成。

 266、信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。

 267、夫佳兵者不祥之器,物或恶之,故有道者不处。君子居则贵左,用兵则贵右。兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。胜而不美,而美之者,是乐杀人。夫乐杀人者,则不可得志於天下矣。吉事尚左,凶事尚右。偏将军居左,上将军居右。言以丧礼处之。杀人之众,以悲哀泣之,战胜以丧礼处之。

 268、绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有;此三者,以为文不足。故令有所属,见素抱朴少私寡欲

 269、始制有名,名亦既有,夫亦将知止,知止能够不殆。

 270、昔之得一者:天得一以清;地得一以宁;神得一以灵;谷得一以生;侯得一以为天下正。

 271、天地相合,以降甘露,民莫之令而自均。

 272、执古之道,以御今之有。能知古始,是谓道纪。

 273、甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

 274、知不知,尚矣;不知知,病也。圣人不病,以其病病。夫唯病病,是以不病。

 275、道常无为而无不为。

 276、用兵有言:「吾不敢为主,而为客;不敢进寸,而退尺。」是谓行无行;攘无臂;扔无敌;执无兵。――老子语录

 277、圣人常无心,以百姓心为心。

 278、其政闷闷,其民淳淳。其政察察,其民缺缺。祸尚福之所倚。福尚祸之所伏。孰知其极,其无正。正复为奇,善复为妖。人之迷其日固久。是以圣人方而不割。廉而不刿。直而不肆。光而不耀。

 279、其政闷闷,其民淳淳;其政察察,其民缺缺。是以圣人方而不割,廉而不刿,直而不肆,光而不耀。

 280、邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

 281、天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。

 282、和大怨必有馀怨,安能够为善。是以圣人执左契,而不责於人。有德司契,无德司彻。天道无亲常与善人。――老子语录

 283、小国寡民。使有什伯之器而不用。使民重死而不远徙。虽有舟舆无所乘之。虽有甲兵无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食美其服安其居乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻。民至老死不相往来。

 284、三十辐,共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

 285、天之道,损有馀而补不足。人之道,则不然,损不足以奉有馀。孰能有馀以奉天下,唯有道者。

 286、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者,寿。

 287、善建者不拔。善抱者不脱。子孙以祭祀不辍。修之於身其德乃真。修之於家其德乃馀。修之於乡其德乃长。修之於邦其德乃丰。修之於天下其德乃普。故以身观身,以家观家,以乡观乡,以邦观邦,以天下观天下。吾何以知天下然哉?以此。

 288、吾言甚易知,甚易行。天下莫能知,莫能行。

 289、故贵以贱为本,高以下为基。

 290、是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤。

 291、不言之教,无为之益,天下希及之。

 292、弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。

 293、吾言甚易知,甚易行。天下莫能知,莫能行。

 294、其政闷闷,其民淳淳。其政察察,其民缺缺。祸尚福之所倚。福尚祸之所伏。孰知其极,其无正。正复为奇,善复为妖。人之迷其日固久。是以圣人方而不割。廉而不刿。直而不肆。光而不耀。

 295、无名天地之始;有名万物之母。

 296、江海之因此能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。是以圣人欲上民,必以言下之;欲先民,必以身后之。是以圣人处上而民不重,处前而民不害。是以天下乐推而不厌。以其不争,故天下莫能与之争。

 297、绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者以为文,不足。故令有所属:见素抱朴,少思寡欲,绝学无忧。

 298、不言之教,无为之益,天下希及之。――老子语录

 299、善人者,不善人之师;不善人者,善人之资。不贵其师,不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。

  上一篇:唯美古风句子

  下一篇:修养名言

  Tags标签:
  广东快乐十分放假 广东快乐十分遗漏 广东快乐十分遗漏一定牛 广东快乐十分钟开奖结 广东快乐十分钟总和大小
  破解广东快乐十分开奖 广东快乐十分猜1必中技巧 广东快乐十分龙虎走势图 广东快乐十分怎样分辨龙虎 广东快乐十分任五胆拖
  广东快乐十分追号输死了 广东快乐十分总和大 广东快乐十分龙虎玩法 广东快乐十分官网开奖 广东快乐十分怎么计算公式
  广东快乐十分中奖几率 广东快乐十分开奖下载 广东快乐十分直播软件 广东快乐十分万能组合 广东快乐十分前组3多少钱
  体育彩票排列三 甘肃十一选五新走势图 今天天津11选5推荐号 北京赛车皇家历史记录 北京赛车pk10开奖记录
  大发888赌场 博彩套利 广东十一选五开奖直播 北京赛车官网 贵州十一选五软件下载
  广东十一选五开奖视频 贵州十一选五前三直 新疆11选5历史 棋牌开发 幸运农场在线投注
  幸运飞艇有什么规律 浙江11选5 山西11选5推荐号 香港六合彩马会 双色球下期预测